CAOLIT AB

CAOLIT AB är konsultbolag som åtar sig uppdrag inom SAP’s logistikmoduler.
Fokus ligger på lager och distribution, men även roller som projektledning, verksamhetsanalys, stöd vid upphandling av affärsystem, WMS system.