Uppdrag HT2010

Under hösten 2010 och 2011 arbetar jag med en nyinstallation/utrullning för en fabrik i Örnsköldsvik. Hela installationen är omfattande och har ett stort antal integrationer mot externa system. Arbetet omfattar främst modulen WM, handdator lösning samt integration mot externa lager system.
Projektarbete: Onsdag – Fredag.

Uppdraget är ett underkonsultuppdrag mot Acando AB samt CSC.

This entry was posted in Support eller Konsultuppdrag. Bookmark the permalink.